Home Tarieven kerkdiensten
Tarieven kerkdiensten


TARIEVEN 2019 Kerkdiensten (€).

 

Door het bisdom worden adviesprijzen gegeven welke we, mede gelet op de samenwerking binnen het cluster,
zo mogelijk en geleidelijk gaan overnemen. De verhoging van de wekelijkse vieringen is niet doorgevoerd.

 

H. Mis op werkdagen (op maandag t/m donderdag in Heythuysen)

10,00

H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag

25.00

Begrafenis mis (excl. kerkkoor en organist) *) incl. evt. avondwake

440,00

Koor en organist, bij begrafenis

100,00

Avondwake/Avondmis zonder daaropvolgende uitvaartdienst *)

440,00

Dienst door priester in crematorium, niet in kerk *)

440,00

Begeleiding, na voorafgaande kerkdienst, naar crematorium of begraafplaats elders door de pastoor

60,00

Jubileummis  (incl. kerkkoor en organist)

275,00

Huwelijksmis (incl. kerkkoor en organist)  *)

440,00

Doopplechtigheid

35,00

Bijdrage 1e H. Communie voorbereiding in de kerk

25,00

Vormselvoorbereiding

20,00

Gestichte jaardienst in het weekend 5 jaar

125,00

Gestichte jaardienst in het weekend 10 jaar

250,00

Gestichte jaardienst in het weekend 15 jaar

375,00

Gestichte jaardienst in het weekend 20 jaar

500,00

 

*) N.B. In ons Bisdom geldt verder dat, indien U over de laatste 4 jaren min. €110,00 per jaar aan de parochie (Kerkbijdrage) bijgedragen hebt, er vrijstelling wordt verleend van de betaling van de vastgestelde kosten voor een begrafenis- en huwelijksmis.

 

Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0104 0917 38 t.n.v. Kerkbestuur Baexem.

 

 

Laatst aangepast op zondag 28 april 2019 10:06