Home Tarieven kerkdiensten
Tarieven kerkdiensten


TARIEVEN 2018 Kerkdiensten (€).

 

Door het bisdom worden adviesprijzen gegeven welke we, mede gelet op de samenwerking binnen het cluster,
zo mogelijk en geleidelijk gaan overnemen.

 

H. Mis op werkdagen (op maandag t/m donderdag in Heythuysen)

10,00

H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag

25.00

Begrafenis mis (excl. kerkkoor en organist) *) incl. evt. avondwake

440,00

Koor en organist, bij begrafenis

100,00

Avondwake/Avondmis zonder daaropvolgende uitvaartdienst *)

440,00

Dienst door priester in crematorium, niet in kerk *)

440,00

Begeleiding, na voorafgaande kerkdienst, naar crematorium of begraafplaats elders door de pastoor

60,00

Jubileummis  (incl. kerkkoor en organist)

275,00

Huwelijksmis (incl. kerkkoor en organist)  *)

440,00

Doopplechtigheid

35,00

Bijdrage 1e H. Communie voorbereiding in de kerk

25,00

Vormselvoorbereiding

15,00

Gestichte jaardienst in het weekend 5 jaar

125,00

Gestichte jaardienst in het weekend 10 jaar

250,00

Gestichte jaardienst in het weekend 15 jaar

375,00

Gestichte jaardienst in het weekend 20 jaar

500,00

 

*) N.B. In ons Bisdom geldt verder dat, indien U over de laatste 4 jaren min. €100,00 per jaar aan de parochie (Kerkbijdrage) bijgedragen hebt, er vrijstelling wordt verleend van de betaling van de vastgestelde kosten voor een begrafenis- en huwelijksmis.

 

Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0104 0917 38 t.n.v. Kerkbestuur Baexem.

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 03 augustus 2018 10:40