Home Cluster Bestuur.
Cluster Bestuur

 

 

CLUSTERBESTUUR ( EEN KERKBESTUUR VOOR 5 PAROCHIES)
.

 

Vanaf 2014 is er één Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, .Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

 

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter Pastoor Vankan gaat aan de slag met een vice-voorzitters, een secretaris, en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financiën, pastoraal, katechese, diaconaat, vrijwilligers.

Het huidige bestuur: 

Pastoor M. Vankan, voorzitter
Vacant, vice-voorzitter
Vacant, diaconie en pastoraat
 

Jean Leveau, secretaris
Jo Smolenaars, bouwzaken
Gerhard Reuling, penningmeester Cluster

Ria Klaessens, financien 
Tiny Boesten. organisatie
Hans Avezaat, eigendommen

Em. Deken Th. Willemssen, adviseur

In de parochies zullen de taken gedaan worden door het huidige parochiebestuur SAMEN met alle vrijwilligers die dat nu ook doen.
Zij richten SAMEN in iedere parochie een PAROCHIERAAD op.

Deze raad houdt de beschikking over het huidige vermogen van iedere parochie en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan. Bij grotere uitgaven, e.d. wordt goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.

Ook regelen mensen uit deze raad de organisatie van (bijzondere) vieringen, avondwaken, gebedsdiensten, de publicaties, het gebouwen- en tuin/kerkhof- onderhoud, versiering, koster, koren, misdienaars, lectoren, collectes, kerkbalans en leggen contacten met (vertegenwoordigers van) ouders omtrent doopsel, communie, vormsel, met huwelijkskandidaten, met verenigingen en organisaties, enz.

IN DE PRAKTIJK VERANDERT ER WEINIG.

Voordeel van één Kerkbestuur voor 5 parochies is vooral: afstemming van de dagelijkse praktijk op elkaar en minder vergaderdruk.

Heeft u interesse in parochiewerk? Bel eens met parochiebestuursleden in uw parochie. Zie hiervoor o.a. www.clustertabor.nl.

 

Laatst aangepast op dinsdag 22 mei 2018 13:51