Home Kerkdiensten en mededelingen
Kerkdiensten en mededelingen.Misintenties:
Opgave van misintenties minimaal 3 weken van te voren via het secretariaat, parochiebureau te Heythuysen   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , zie home-pagina.
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur.
De kosten voor een misintentie in het weekend bedragen € 25.

Betaling via de bank o.v.m misintentie 'naam' en 'datum' ten name van "R.K. Kerkbestuur-Baexem" rekeningnummer NL37 RABO 0104 0917 38.
Betaling kan ook in de brievenbus van het parochiebureau aan de Biesstraat 2A te Heythuysen.

 

Vaste liturgie:
Op maandag t/m donderdag is er om 18.30 uur een H.Mis in de H.Nicolaaskerk te Heythuysen (H. mis op vrijdag per 9-1-2017 vervallen).

De dagkapel van de St. Johannes de Doperkerk te Baexem is van maandag t/m zaterdag geopend, ingang aan de stationsstraat.

Vanaf 1.1.2019 is er in de oneven weken geen H.Mis meer op zaterdagavond. Tenzij dit vermeld staat bij de misintenties.
U kunt in de oneven weken ook terecht voor een H. Mis op zondag om 11:00 uur in de St. Severinuskerk te Grathem.
 

MISINTENTIES   

  

 

Vrijdag 4 oktober

18:00 uur lichtjestocht

18:30 uur Franciscusviering op de Baronsberg te Baexem

 

Zaterdag 5 oktober

13:00 uur dierenzegening op het voorplein op het voorplein bij

de hoofdingang van de H. Nicolaaskerk in Heythuysen.

 


Hier zegenen wij tijdens een bijzondere gebedsdienst uw huisdier.

De kleintjes zijn ook met hun knuffels van harte welkom.

De dienst duurt een klein kwartiertje.

Bij slecht weer zal de zegening in de dagkapel van de kerk plaatsvinden.


09:15 uur H. Mis (Baexem)

Intentie: v. Marianne Nabben-van Beek; v. Michel Berghs;

jrd. Lena Weerts-Briels; jrd. Nicole Schroeten en voor

verjaardag en v.d. overleden ouders Sillekens-Rademakers.

  

 
MEDEDELINGEN.


- In de parochiekerk St. Severinus te Grathem
kunt u in de oneven weken op zondag ook terecht

voor de H. Mis van 11:00 uur.


- Zie hoofdstuk actueel voor informatie DIANICO- CLUSTER website: 
Voor informatie betreffende parochiecluster Tabor, zie: www.clustertabor.nl- Nieuwsbrieven Cluster tabor:
De nieuwsbrieven van het Cluster kunt u vinden op de site van Cluster Tabor onder hoofdstuk Clusternieuws. U kunt de gratis digitale NIEUWSBRIEF van parochiecluster Tabor ook persoonlijk ontvangen door u aan te melden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. : vermeld slechts naam, woonplaats en mailadres.

Voor niet e-mail-actieven ligt een papieren exemplaar in de kerk.

  


- Ziekencommunie:

Iedere 1e donderdag van de maand wordt de ziekencommunie aan huis gebracht voor hen die aan huis gebonden zijn. Aanmelden kan via het parochiebureau Biesstraat 2a 6093 AD Heythuysen

Tel. 0475-493680 di. en do. van 9:00 – 12:00 uur.

 
- Parochiebureau:

De pastoorswoning aan de Stationsstraat 1 in Baexem is niet meer in gebruik als Parochieadres !!!

Brieven en berichten bestemd voor onze parochie en onze pastoor Marcus Vankan (tel. 475372) kunt u vanaf nu dagelijks in de bus doen bij het Parochiebureau te Heythuysen naast de kerk, Biestraat 2a.

Hat parochiebureau is bereikbaar op tel.nr. 0475-493680 en geopend op dinsdag en donderdag van 9:00 – 12:00 uur.

Hierdoor kunnen we tijdig aan belangrijke en dringende verzoeken gehoor geven en naar u reageren !
Opgave van misintenties minimaal 2-3 weken van te voren.  

- Dopen.

Er zijn elke maand 4 doopzondagen in Cluster Tabor:
1e zondag van de maand             Heythuysen             pastoor M. Vankan
2e zondag van de maand             Baexem                  Ass. deken Willemssen
3e zondag van de maand             Kelpen-Oler             pastoor M. Vankan
4e zondag van de maand             Leveroy                   pastoor Vankan                  
Indien er een 5e zondag in de maand is, is er geen dopen.

   

 

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag 03 oktober 2019 17:06