Home Nieuws uit de Parochie
Kerkdiensten en mededelingen.Misintenties:
Opgave van misintenties minimaal 3 weken van te voren via het secretariaat, parochiebureau te Heythuysen, zie home-pagina.
De kosten voor een doordeweekse leesmis zijn 10 Euro, voor een eucharistieviering in het weekend 25 Euro.
Betaling via de bank o.v.m misintentie 'naam' en 'datum'. 
Betaling kan ook in de brievenbus van het parochiebureau aan de Biesstraat 2A te Heythuysen.

 

Vaste liturgie:
Op maandag t/m donderdag is er om 18.30 uur een H.Mis in de H.Nicolaaskerk te Heythuysen (H. mis op vrijdag per 9-1-2017 vervallen).

De dagkapel van de St. Johannes de Doperkerk te Baexem is van maandag t/m zaterdag geopend. In deze dagkapel is elke vrijdag om 19.00 uur een gebedsdienst. Gebeden wordt voor alle priesters en priesterroepingen, met uitstalling van het Allerheiligste en rozenhoedje.

Vanaf 1.1.2019 is er in de oneven weken geen H.Mis meer op zaterdagavond. Tenzij dit vermeld staat bij de misintenties.
U kunt in de oneven weken ook terecht voor een H. Mis op zondag om 11:00 uur in de St. Severinuskerk te Grathem.
 

MISINTENTIES   

  

 Goede Vrijdag 19 april 19:00 uur Goede Vrijdagviering (clusterviering).

 
Paaszaterdag 20 april
21:00 uur Paaswake

Intentie: v. Wilhelmus Johannes Remij.

(na afloop kerkdeurcollecte).

Zondag 21 april Hoogfeest Pasen 09:30 uur H. Mis

Intentie: 6 wk. dienst Annie Pollaert-Ververs;

v. Tjeu Brunenberg; v. Harrie Caris v/w verjaardag; v. Jan Berghs.

(na afloop kerkdeurcollecte).
Maandag 2e Paasdag 22 april


In de Nicolaaskerk van Heythuysen is er een clusterviering om 10:00 uur.

Zaterdag 27 april GEEN AVONDMIS


 

Zaterdag 4 mei GEEN AVONDMIS

In de Nicolaaskerk Heythuysen ia om 18:30 uur een herdenkingsdienst v/w Dodenherdenking.

 
Zondag 5 mei OPENLUCHTMIS BARONSBERG 10:30 uur H. Mis

Intentie: jrd. Emericus Thijssen en Anna Eummelen en v. zoon Mart Thijssen;

jrd. Theodorus Nieten; v. Thijs Geraets v/w verjaardag.

 Maandag 6 mei 14:00 uur bedevaart naar Heppeneert met De Zonnebloem.


 

 

 
MEDEDELINGEN.

- In de parochiekerk St. Severinus te Grathem kunt u in de oneven weken op zondag ook terecht


voor de H. Mis van 11:00 uur.- Zie hoofdstuk actueel voor informatie DIANICO- CLUSTER website: 
Voor informatie betreffende parochiecluster Tabor, zie: www.clustertabor.nl- Nieuwsbrieven Cluster tabor:
De nieuwsbrieven van het Cluster kunt u vinden op de site van Cluster Tabor onder hoofdstuk Clusternieuws. U kunt de gratis digitale NIEUWSBRIEF van parochiecluster Tabor ook persoonlijk ontvangen door u aan te melden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. : vermeld slechts naam, woonplaats en mailadres.

Voor niet e-mail-actieven ligt een papieren exemplaar in de kerk.

  


- Ziekencommunie:

Iedere 1e donderdag van de maand wordt de ziekencommunie aan huis gebracht voor hen die aan huis gebonden zijn. Aanmelden kan via het parochiebureau Biesstraat 2a 6093 AD Heythuysen

Tel. 0475-493680 di. en do. van 9:00 – 12:00 uur.

 
- Parochiebureau:

De pastoorswoning aan de Stationsstraat 1 in Baexem is niet meer in gebruik als Parochieadres !!!

Brieven en berichten bestemd voor onze parochie en onze pastoor Marcus Vankan (tel. 475372) kunt u vanaf nu dagelijks in de bus doen bij het Parochiebureau te Heythuysen naast de kerk, Biestraat 2a.

Hat parochiebureau is bereikbaar op tel.nr. 0475-493680 en geopend op dinsdag en donderdag van 9:00 – 12:00 uur.

Hierdoor kunnen we tijdig aan belangrijke en dringende verzoeken gehoor geven en naar u reageren !
Opgave van misintenties minimaal 2-3 weken van te voren.  

- Dopen.

Er zijn elke maand 4 doopzondagen in Cluster Tabor:
1e zondag van de maand             Heythuysen             pastoor M. Vankan
2e zondag van de maand             Baexem                  Ass. deken Willemssen
3e zondag van de maand             Kelpen-Oler             pastoor M. Vankan
4e zondag van de maand             Leveroy                   pastoor Vankan                  
Indien er een 5e zondag in de maand is, is er geen dopen.

   

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 19 april 2019 15:21