Home Tarieven begraafplaats
Tarieven begraafplaatsTARIEVEN BEGRAAFPLAATS 2019 (in €)


Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuw begraafplaatsreglement van toepassing.

Dit reglement is te lezen en te downloaden via       www.clustertabor.nl 

 

Tarievenlijst als bedoeld in art. 39 van het reglement voor de begraafplaats van het Kerkbestuur van de parochie Sint Johannes de Doper Baexem.


De beheerder van de begraafplaats is Jan Hendriks. Telefoon: 0475-451609.
Bij hem kunt U terecht voor vragen over o.a. (verlenging van) grafrechten en reglement.

 

Omschrijving Tarief
Opmerking

Grafdelven Kostendekkend Confrom prijsopgave derden
Grafdelven t.b.v. bijzetting van urn in graf Kostendekkend Conform prijsopgave derden
Verwijderingsbijdrage graf
100,00
 
Onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar
150,00
 betreft gehele begraafplaats
Grafrecht enkel of dubbeldiep graf voor 20 jaar  450,00  
Grafrecht dubbelbreed graf voor 20 jaar 625,00  
Grafrecht kindergraf voor 20 jaar    geen      Na 20 jaar geldt tarief voor verlenging
Grafrecht urnenvak in urenmuur voor 20 jaar  500,00 Excl. kosten graveren en sluitsteen
Urn in bestaand graf of urnenmuur bijzetten 25,00 Per jaar 

Verlenging grafrechten met 10 jr.

na verstrijken termij nvan 20 jr.Onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jr 75,00 Betreft gehele begraafplaats
Verlenging grafrecht enkel of dubbeldiep graf 10 jr 250,00  
Verlenging grafrecht dubbelbreed- of familiegraf 10 jr 350,00  

Verlenging grafrecht kindergraf 10 jr

250,00  
Verlenging grafrecht urnengraf in urnenemuur 10 jr 250,00  
 
 

Laatst aangepast op donderdag 25 april 2019 20:14