Home Tarieven begraafplaats
Tarieven begraafplaatsTARIEVEN BEGRAAFPLAATS 2018 (in €)


Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuw begraafplaatsreglement van toepassing.

Dit reglement is te lezen en te downloaden via       www.clustertabor.nl 

 

Tarievenlijst als bedoeld in art. 39 van het reglement voor de begraafplaats van het Kerkbestuur van de parochie Sint Johannes de Doper Baexem.


De beheerder van de begraafplaats is Jan Hendriks. Telefoon: 0475-451609.
Bij hem kunt U terecht voor vragen over o.a. (verlenging van) grafrechten en reglement.

 

Omschrijving Tarief
Opmerking

Grafdelven Kostendekkend Confrom prijsopgave derden
Grafdelven t.b.v. bijzetting van urn in graf Kostendekkend Conform prijsopgave derden
Verwijderingsbijdrage graf
100,00
 
Onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar
150,00
 betreft gehele begraafplaats
Grafrecht enkel of dubbeldiep graf voor 20 jaar  450,00  
Grafrecht dubbelbreed graf voor 20 jaar 625,00  
Grafrecht kindergraf voor 20 jaar    geen      Na 20 jaar geldt tarief voor verlenging
Grafrecht urnenvak in urenmuur voor 20 jaar  500,00 Excl. kosten graveren en sluitsteen
Urn in bestaand graf of urnenmuur bijzetten 25,00 Per jaar 

Verlenging grafrechten met 10 jaar na verstrijken termijn van 20 jaar

Onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar         75,00  betreft gehele begraafplaats
Verlenging grafrecht enkel of dubbeldiep graf 250,00  
Verlenging grafrecht dubbelbreed graf 350,00  
Verlenging grafrecht kindergraf
250,00
 
Verlenging grafrecht urnenvak in urnenmuur 250,00  
     

Laatst aangepast op dinsdag 22 mei 2018 13:44