Home
AVG Privacyverklaring

 

avg-banner-large

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG.

Het Cluster Tabor en de individuele parochies van het cluster hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren;

Voor meer informatie -zie de privacyverklaring RK Parochies-

KLIK hier
voor een hyperlink naar pravicyverklaring in website
www.clustertabor.nl
Laatst aangepast op donderdag 03 januari 2019 20:11
 
Voorpagina

 

 

De eerwaarde heer Marcus Vankan is (vanaf 1 dec 2012) pastoor van cluster Tabor:
Baexem, Grathem, Kelpen-Oler, Leveroy en Heythuysen.
Facebookpagina Marcus Vankan: Heilige Nicolaas Heyhuysen.

Vaste assistent is em. deken Willemssen uit Roermond.  

Pastoor:                                    

Eerw. heer pastoor Marcus Vankan.
tel. 0475 475372

Assistent deken Th. Willemssen
tel. 0475 531373
of in uiterste noodzaak 06 25584044
 kerk_baexem_luc_jacobs
 Foto Luuk Jakobs

Het secretariaat wordt gevoerd
door het parochiebureau van
de H.Nicolaasparochie Heythuysen:

Biesstraat 2a
6093Ad Heythuysen
tel: 0475 493680
Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
Penningmeester 


Mevr. Marie-José Doensen-Driessens

S.v.p. voor vragen
contact opnemen met het parochiebureau Heythuysen, mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel. 0475 493680

  Bank Rabobank
NL37RABO0104091738
tnv RK Kerkbestuur Baexem

Kamer van Koophandel:
                 nummer 74901745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laatst aangepast op donderdag 06 juni 2019 10:16